Werkwijze

Bij een eerste bezoek staat de kennismaking centraal. Dit gesprek is bedoeld om af te stemmen wat uw wensen zijn t.a.v. een Levens- of Herinneringsboek. En ik maak voor u een offerte. Deze oriënterende ontmoeting is kosteloos.
Wanneer u mij opdracht geeft tot de uitwerking van een boek, wordt er een opdrachtformulier ondertekend. Hierin komen alle gemaakte afspraken en kosten te staan.

Na ieder interview ontvangt u per mail of post een uitwerking van de besproken hoofdstukken. Deze kunt u eens rustig doornemen. In een volgend gesprek kunnen eventuele aanpassingen worden verwerkt. Verslagen worden door u ondertekend, om drukfouten te voorkomen.
Wanneer u dit prettig vindt, is het mogelijk om vooraf de gespreksvragen te ontvangen. Zo kunt u zich voorbereiden. U kunt foto’s en andere documenten aanleveren, die ik voor u in het boek kan voegen.